Odjezd 10:30 – Příjezd 15:00 (možnost domluvy)

Ubytující je na konci pobytu povinen předat kuchyňku v původním stavu a svléci povlečení. Pokud tak nebude, ubytovatel tak může účtovat pokutu v hodnotě 400 Kč.

V chladných dnech nebo dnech mimo sezónu  ubytovatel poskytuje dřevo zdarma . K dispozici je také zabudované elektrické topení s vlastním elektroměrem. Ubytovatel je povinen s ubytujícím na začátku pobytu zapsat stav elektroměru. Ubytující je po té povinen na konci pobytu tento rozdíl doplatit v případě využívání elektrického topení na místo krbového.

V případě poškození majetku ubytovatele je ubytující povinen uhradit vzniklou škodu.